Maturitní obor

Mechanik strojů a zařízení

Nauč se vyrábět, opravovat a testovat elektro zařízení všeho druhu, včetně elektrických částí kolejových vozidel. Absolvent získá výuční list v oboru strojní mechanik-zámečník a také svařovací průkaz pro svařování v ochranné atmosféře

Kód oboru
23-44-L/01
Délka studia
4 roky, denní studium
Zaměření
montáž, oprava, demontáž a diagnostika strojů a strojních zařízení
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost – i pro vykonávání svářečského kurzu
Způsob ukončení studia
maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Certifikát
vysvědčení o maturitní zkoušce, svářečský průkaz ZK 135 W01 svařování v ochranné atmosféře, výuční list v oboru Strojní mechanik

Proč si zvolit tento obor?

Můžeš získat finanční odměnu za odbornou činnost v soukromé firmě.

Možnost poskytnutí stipendia.

Možnost studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Gen. Krátkého 30,  Šumperk. Hodiny odporného výcviku jsou soustředěny do souvislých bloků v týdnu, výuka teorie po zbývající dny. Za odbornou činnost v soukromé firmě získává žák finanční odměnu (kapesné) – za produktivní práci. Součástí výuky je lyžařský a vodácký nebo turistický kurz.

Profil absolventa

Profil absolventa

Stanovuje postup montáže, rozsah oprav včetně rozhodnutí o výměně či úpravách součástí kolejových vozidel, ale i u jiných strojů. Samostatně provádí běžné, střední a generální opravy. Umí zhotovovat a číst technické výkresy, využívat normy a schémata jak z oblasti strojírenství, tak i elektrotechniky a rozvodu vzduchu.Vyhledává potřebné technické informace z internetu a tabulek.Rozpoznává druhy materiálů na základě jejich vlastností a značení. Umí spojovat součásti a obrábět materiály. Dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny práce. V souladu se záměrem propojení teorie a praxe je součástí profilové části maturitní zkoušky obhajoba maturitního projektu s podporou partnerské firmy.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky

Vyučované předměty

Vyučované předměty

text

Další vzdělávání

Další vzdělávání

text

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×