Projekty

Probíhající projekty

Registrační číslo Název projektu Odkaz
Registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013492
Název projektu
Šablony SŠŽTS Šumperk II
Odkaz
Základní informace
Registrační číslo
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183
Název projektu
Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj
Odkaz
Základní informace

Ukončené projekty

Registrační číslo Název projektu Odkaz
Registrační číslo
CZ.1.07/3.2.05/04.0006
Název projektu
Další profesní vzdělávání pro technické kvalifikace
Odkaz
Základní informace
×