Učební obor

Klempíř

Absolvent získá znalosti a schopnosti pro stříhání, pájení, ohýbání a další práci s plechem hlavně v oblasti stavebnictví. Bude mimo jiné schopen vykonávat klempířské úkony na okapech, parapetech, střešních výlezech a komínech.

Kód oboru
23-55-H/01
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
stavební činnosti
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, zvláště schopnost práce ve výškách
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Proč si zvolit tento obor?

Závěrečná zkouška se koná v měsíci červnu, a to po úspěšném ukončení 3. ročníku.

Možnost poskytnutí stipendia.

Možnost dvouletého nástavbového vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Týden teoretická výuka, týden praktická výuka (odborný výcvik). Teoretická výuka probíhá v budovách na ulicích Gen. Krátkého 30 a Bulharská 8, Šumperk. Za provádění odborné činnosti pro jinou firmu získává žák finanční odměnu (kapesné). Součástí výuky je lyžařský a sportovní kurz

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent používá odbornou terminologii. Využívá pracovní pomůcky, nářadí a stroje. Čte stavební výkresy, zhotovuje jednoduché klempířské náčrty. Popíše technologický postup práce. Navrhuje, vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské konstrukce. Stanoví spotřebu materiálu. Orientuje se v základních cenových záležitostech. Dodržuje předpisy bezpečnosti práce. Spolupracuje s ostatními pracovníky. Zákazníkovi je schopen poskytnout radu při volbě materiálu či pracovním postupu. Pracuje s osobním počítačem na uživatelské úrovni. Je informačně gramotný. Vědomosti z ekonomiky a podnikání mu umožňují orientovat se na trhu práce a v pracovněprávních vztazích. Je připraven se dále vzdělávat a sledovat směry vývoje svého oboru.

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve stavebních firmách v povolání klempíř nebo v živnostech. Provádí základní klempířské práce na pozemních stavbách, tj. zpracovává tenké plechy a profily na stavební klempířské výrobky, odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí a kladení kovových střešních krytin. Zvládá navrhování, výrobu, montáž a opravy stavebních klempířských konstrukcí.

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Biologicko-chemické
vzdělávání a ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Ekonomika
Odborné kreslení
Materiály
Technologie
Stroje a zařízení
Informační a komunikační technologie
Odborný výcvik

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Dvouleté nástavbové vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Je poskytováno přímo ve škole.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×