Učební obor

Instalatér

Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělání. Vytváří základní předpoklady k provádění odborných stavebních činností v oblasti instalačních prací. Absolvent se seznámí s montáží, údržbou a opravou rozvodů a mnoho dalšího.

Kód oboru
36-52-H/01
Délka studia
3 roky, denní studium
Zaměření
montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů
Podmínky přijetí
úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, schopnost práce ve výškách a předpoklady k vykonání svářečského kurzu
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Certifikát
vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, svářečský průkaz ZK 311 W01 (plamen), osvědčení pro práci s mědí a plastem

Proč si zvolit tento obor?

Absolvent chrání životní prostředí. Spolupracuje s ostatními pracovníky.

Co říkají naši absolventi

Jan Verner


Instalatér
„Instalatér mi přijde jako nejlepší řemeslo. Práce je všestranná, zajímavá, získám svařovací průkaz a vím, že když absolvuji tuto školu, nebudu patřit mezi nezaměstnané.“

Co dále potřebuješ vědět?

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Organizace výuky (kde probíhá výuka)

Týden teoretická výuka, týden praktická výuka (odborný výcvik). Teoretická výuka probíhá v budově na ulici Bulharská 8, Šumperk. Za provádění odborné činnosti pro jinou firmu získává žák finanční odměnu (kapesné). Součástí výuky je lyžařský a sportovní kurz.

Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent používá odbornou terminologii. Zhotovuje jednoduché instalační náčrty, hotové dílo zakreslí do výkresu. Umí se orientovat v technicko instalační dokumentaci a číst ji. Popíše technologický postup práce. Má všeobecné znalosti týkající se vnějších rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu, dále oborů elektro, regulace a měření. Orientuje se v základních cenových propočtech. Zná a dodržuje zásady bezpečnosti práce.
Chrání životní prostředí. Spolupracuje s ostatními pracovníky. Zákazníkovi je schopen poskytnout radu při volbě materiálu a návrhu optimálního instalačního řešení objektu. Pracuje s počítačem na uživatelské úrovni. Vědomosti z ekonomiky a podnikání mu umožňují orientovat se na trhu práce a v pracovně právních vztazích. Je připraven se dále vzdělávat a sledovat směry vývoje svého oboru. Během výuky získá svářečský průkaz, certifikát na pájení mědi a polyfúzní svařování

Vyučované předměty

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Vytápění a ekologie
Ekonomie
Odborná cvičení
Instalace vody a kanalizace
Biologicko-chemické vzdělávání
Informační a komunikační
technologie
Technické kreslení
Materiály
Stavební konstrukce
Odborný výcvik
Plynárenství
Matematika
Tělesná výchova

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Studium je zakončeno výučním listem s možností dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu ve vybraných oborech ukončeném maturitní zkouškou.

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Zanech nám kontakt a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×