Třídní učitelé

1. ročník

Označení třídy Jméno třídního / zastupujícího učitele E-mail
Označení třídy
SM 1. (sk. KD)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. PREGETOVÁ Marie/ Ing. HÁJEK Vladimír
E-mail
pregetova@sszts.cz
Označení třídy
E 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. ŠON Roman / Ing. DIVIŠ Milan
E-mail
son@sszts.cz
Označení třídy
KD 1. (sk. EZ)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. JÁNĚ Kateřina/ Ing. BROKEŠOVÁ Hana
E-mail
jane@sszts.cz
Označení třídy
OK 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. HRIVNÁK Roman/ Ing. JÍLEK Karel
E-mail
hrivnak@sszts.cz
Označení třídy
IZT 1. (sk. Z, sk. T)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. GRULICHOVÁ Jitka/ Ing. MAIXNEROVÁ Marcela
E-mail
grulichová@sszts.cz
Označení třídy
TR 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. JAKOUBEK Petr / Ing. EVJÁKOVÁ Dagmar
E-mail
jakoubek@sszts.cz
Označení třídy
MS 1. (sk. OB)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. LUBINA Robert/ Mgr. PREGETOVÁ Marie
E-mail
lubina@sszts.cz
Označení třídy
PA 1. (sk. OS)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. ČÍPA Jakub/ Ing. VOJTEK Michal
E-mail
cipa@sszts.cz
Označení třídy
ST 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. JÍLEK Karel/ Ing. HRIVNÁK Roman
E-mail
jilek@sszts.cz
Označení třídy
NS 1. (sk. S)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. DRÁBKOVÁ Alena / Mgr. PAVLŮ Lukáš
E-mail
drabkovaa@sszts.cz
Označení třídy
EJ
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. ZNOJ Milan / Mgr. ŠON Roman
E-mail
znoj@sszts.cz

2. ročník

Označení třídy Jméno třídního / zastupujícího učitele E-mail
Označení třídy
KD 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. ŠÍMOVÁ Táňa / Mgr. jáně Kateřina
E-mail
simova@sszts.cz
Označení třídy
IZT 2. (sk. Z, T)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. VÁGNEROVÁ Dagmar / Ing. GRULICHOVÁ Jitka
E-mail
vagnerova@sszts.cz
Označení třídy
ST 2. (sk. S)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. HRDLIČKOVÁ Eva / Mgr. BRADÁČOVÁ Zuzana
E-mail
hrdlickova@sszts.cz
Označení třídy
MS 2. (sk. OB)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. MRÁZKOVÁ Kamila / Mgr. DRÁBKOVÁ Alena
E-mail
mrazkova@sszts.cz
Označení třídy
OK 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. PAVLŮ Lukáš / Mgr. PREGETOVÁ Marie
E-mail
pavlu@sszts.cz
Označení třídy
TR 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. HOLUBEC David / Ing. VOJTEK Michal
E-mail
holubec@sszts.cz
Označení třídy
E 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. DIVIŠ Milan / Mgr. ŠON Roman
E-mail
divis@sszts.cz
Označení třídy
PA 2. (sk. OS)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. Ing. FIALOVÁ Libuše / Ing. KRÁLOVÁ Zdenka
E-mail
fialova@sszts.cz
Označení třídy
SM 2. (sk. OK)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. WINKLER Radek / Mgr. GAVANDA Ivan
E-mail
winkler@sszts.cz

3. ročník

Označení třídy Jméno třídního / zastupujícího učitele E-mail
Označení třídy
TR 3.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. EVJÁKOVÁ Dagmar / MUSILOVÁ Marcela Bc.
E-mail
evjakova@sszts.cz
Označení třídy
KD 3. (sk. EZ)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. RULÍŠKOVÁ Andrea / Mgr. Ing. FIALOVÁ Libuše
E-mail
ruliskova@sszts.cz
Označení třídy
IZT 3. (sk. Z, T)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. MAIXNEROVÁ Marcela / Ing. HRDLIČKOVÁ Eva
E-mail
maixnerova@sszts.cz
Označení třídy
E 3. (sk. KD)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. KUBELKOVÁ Hana / Ing. HOLUBEC David
E-mail
kubelkova@sszts.cz
Označení třídy
MS 3.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. REKŠÁK Jan / Mgr. PŘIKRYLOVÁ Ivana
E-mail
reksak@sszts.cz
Označení třídy
PA 3. (sk. OS)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. KRÁLOVÁ Zdenka / Mgr. RULÍŠKOVÁ Andrea
E-mail
kralova@sszts.cz
Označení třídy
ST 3. (sk. NV)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. PŘIKRYLOVÁ Ivana / Ing. MATUŠKOVÁ Iveta
E-mail
prikrylova@sszts.cz
Označení třídy
SM 3. (sk. OK, MKV)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. GAVANDA Ivan / Ing. HÁJEK Vladimír
E-mail
gavanda@sszts.cz
Označení třídy
OK 3. (sk. SM)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. MATUŠKOVÁ Iveta / Mgr. DRÁBKOVÁ Jana
E-mail
matuskova@sszts.cz

4. ročník

Označení třídy Jméno třídního / zastupujícího učitele E-mail
Označení třídy
MS 4. (sk. OB)
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. DRÁBKOVÁ Jana / Mgr. MRÁZKOVÁ Kamila
E-mail
drabkova@sszts.cz
Označení třídy
ST 4.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. HECL Břetislav / Ing. DIVIŠ Milan
E-mail
hecl@sszts.cz
Označení třídy
NA 2.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. KUČEROVÁ Lada / Ing. DRÁPALOVÁ Dagmar
E-mail
kucerova@sszts.cz
Označení třídy
NA 1.
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Ing. DRÁPALOVÁ Dagmar / Mgr. KUČEROVÁ Lada
E-mail
drapalova@sszts.cz
×