TERMÍNY

Přihlášky k maturitní zkoušce se podávají ředitelce školy nejpozději do 1. prosince 2020 (vyřizuje studijní oddělení).
 

TERMÍNY MZ – jaro 2021

×