Pro uchazeče

    Pro rodiče

  Rekvalifikace

   Úřední deska

Hlavní zprávyDěti z mateřských škol budou opět poznávat řemesla

Během programu s časovou dotací 2,5 hodiny budou děti procházet čtyřmi stanovišti dle řemeslných oborů: kadeřník, prodavač, truhlář a stavitel. Vyzkouší si jednotlivé profese a hravou formou budou poznávat specifika jednotlivých řemesel včetně náplně práce.

Věříme, že se dětem bude program opět líbit. Navážeme na loňský rok, kdy se projektu zúčastnilo 280 dětí z 12 mateřských a 2 základních škol ze Šumperska a Zábřežska, jejichž odezvy byly velice pozitivní...

převzato ze Šumperský REJ.cz


Autor: REJ.cz| Datum: 9. 10. 2019 | Více

Machři roku ze Šumperka

Projekt Machři roku, který je zaměřen na propagaci a popularizaci řemeslných dovedností učňovské mládeže, má letos za sebou již 11. ročník. Jednodenní akce, která se konala na Palackého náměstí v Praze, se zúčastnilo 60 soutěžících dvojic složených ze středoškoláků celé České republiky.

Kromě prezentačních stánků, ve kterých se žáci i učitelé snaží návštěvníkům praktickými ukázkami přiblížit tříleté obory vzdělání své školy, probíhá soutěž mladých odborníků. Letos Střední škola železniční, technická a služeb vyslala dvojice truhlářů, jejichž úkolem bylo vyrobit okno, elektrikáři zapojovali rozvaděč a zámečníci dle připraveného výkresu usilovali o zhotovení ocelového puzzle. Dvojice se při plnění úkolu střídaly v přesně stanoveném čase v dlouhých stanech na nábřeží Vltavy. Přístup do ohrazeného prostoru měla jen odborná porota. Prostředí bylo velmi soutěživé, ale i přátelské. Chlapci porovnávali své výtvory s žáky jiných škol, zjišťovali, jak přistupovali k zadání druzí, zkoumali, jaký zvolili postup práce jejich kolegové, ale v přestávkách také společně probírali i to, jak se jejich obor učí ve školách v Opavě, Valašském Meziříčí či v Praze.

V projektu Machři roku, který je součástí aktivit společnosti Česká hlava, nejde jen o perfektně zhotovený výrobek v daném čase, ale především o vzájemné poznávání, předávání zkušeností, poměřování znalostí a praktických dovedností s vrstevníky. Diskuse probíhá i mezi doprovázejícími učiteli odborného výcviku, kteří se vyměňují své poznatky, metody výuky, navazují novou spolupráci škol.

Ze šumperské Střední školy železniční, technické a služeb vystoupali na krásné 2. místo Štěpán Berka a Marián Mareček, žáci 2. ročníku oboru strojní mechanik. Naši mladí zámečníci pravidelně bodují na domácích a mezinárodních soutěžích ve svařování, jsou nositeli ocenění Hospodářské komory ČR, reprezentují školu na stážích v cizině. Obor strojní mechanik (zámečník) je oborem vyhledávaným a podporovaným stipendii místních firem, např. Pars nova a. s., Fortex. Budoucí zámečníci získávají za dobře odvedenou práci finanční odměnu také na praxích u zaměstnavatelů a v neposlední řadě Olomoucký kraj přispívá úspěšným žákům vlastním stipendijním programem.
Být šikovným a zručným učněm prestižního a preferovaného oboru se vyplatí!

převzato ze Šumperský REJ.cz


Autor: původní adresa: http://sumpersky.rej.cz/clanky/machri-roku-ze-sumperka/| Datum: 2. 10. 2019 | Akce

Šumperský "točák" opět přilákal zájemce o řemesla
Konal se již pátý ročník akce „Den řemesel"

Střední škola železniční, technická a služeb a partner školy se společně představili v sobotu 14. září na tradiční akci. Škola a společnost Pars nova před lety uzavřeli "Sektorovou dohodu v elektrotechnice". Partnerství představují veřejnosti každoroční v první polovině září na akci s názvem Den řemesel.

Desítky dětí, rodičů mají příležitost seznámit se s učňovskými obory největší školy tohoto druhu v Olomouckém kraji. „Každý rok přicházíme s novinkami, kterými přestavujeme řemesla zájemcům o studium i návštěvníkům Dnů evropského dědictví. Den řemesel se od svého prvopočátku stal součástí šumperských akcí připravovaných atraktivit pro tyto dny," uvedla ředitelka školy Irena Jonová.

Kopírovací frézka truhlářů přilákala velké množství zvědavců, kteří si odnášeli svou vizitku vyfrézovanou ve dřevě.

Svářecí trenažér zaujal i ženy, které se soustředily na vytvoření přesného sváru, a to pod vedením zámečnických učňů a jejich učitelů. „Žáci oboru elektromechanik získávají odbornost ve slaboproudu, učí se programovat a řídit automatizované linky a robotická pracoviště, zvládají servis výtahů, klimatizací a součástí vzdělání je i osvědčení o získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky 50. Tradičně se u soustruhu předvedli obráběči kovů, ,oboru, o jehož absolventy je v regionálních firmách stále velký zájem," upřesnila ředitelka.

Službové profese jsou ve škole zastoupeny tříletým oborem prodavač a maturitním oborem obchodník. „Nově lze u maturitního oboru získat během studia i výuční list. Budoucí prodavačky každoročně prodávají na Dni řemesel výrobky klientů chráněné pracovní dílny Centra sociálních služeb Pomněnka," přiblížila Irena Jonová.

U návštěvníků Dne řemesel pravidelně vyhrává kolejiště s projíždějící vlakovou soupravou. Letos škola a firma představily zcela nový panel. „Žáci za podpory svých učitelů sestrojili vlaky, domy, nádraží, mlýn a další objekty ze stavebnice Merkur, které zakoupil partner školy," přiblížila ředitelka.

převzato ze šumpersko.net


Autor: red., a.č., foto: šumpersko.net - M. Jeřábek| Datum: 20. 9. 2019 | AkceVíce na: AKTUALITY Akce

Kliknutím na název akce se zobrazí další info !

Mesíční plán Harmonogram akcí
DOPORUČUJEME
Rekvalifikace Kontakty-škola Dokumenty (Šo)
Stavitelství na zkoušku!
Více informací Zde!

Kontakty pro omlouvání žáku:
paní Hanáková | 731 916 097, 776 019 322, 583 320 111

Úřední hodiny studijního oddělení:
    po–pá   7:30-11:45 a 12:15-14:30

Úřední hodiny studijního oddělení:
    po–pá   7:30-11:45 a 12:15-14:30

SVE a ZpDVPP Doris Šumperk – nabídka kroužku a aktivit Zde!


Polytechnické vzdělávání žáků – video (TVM)


Projekt pro děti mateřských škol – video


Školáci soutěžili v Rapotíně v truhlářských dovednostech – video


Obory školy - video

Proč spolupracujete se žáky SŠŽTS Šumperk?

Mgr. Tomáš Potěšil,
generální ředitel FORTEX – AGS, a.s.

„Protože řemesla, která se v této škole učí, jsou v našem regionu velmi potřebná. Navíc vím, že obráběči, zámečníci, kteří absolvovali právě tuto školu, jsou díky výborným učitelům, díky sepětí školy s praxí, se zaměstnavateli, dobře připraveni pro svou profesi.“

Lucie Borovičková,
PR manager Billa

„V BILLE si uvědomujeme, jak je důležité podporovat vzdělávání budoucích profesionálů v obchodě. Víme, že investovaný čas se nám vrátí v podobě profesionálního personálu prodejen BILLA.“


Miroslav Janků
jednatel BSK Industrial

„V naší firmě potřebujeme kvalifikované mladé lidi, kteří budou mít zájem pracovat v oboru výrob nástrojů. To je jen jeden z mnoha důvodů, proč spolupracujeme s SŠŽTS a jejími studenty.“


Ing. Vladimír Mikulec,
majitel firmy Novatronic

„SŠŽTS podporuji, protože se jedná o nejvýznamnější vzdělávací zařízení v oborech, ve kterých naše firma zaměstnává největší počet dělníků a techniků. Dále také proto, že je škola vstřícná k potřebám naší firmy z hlediska zvýšených nároků na praktické dovednosti.“

Mgr. Lucie Novotná,
personální ředitelka Pars Nova a.s.

„Protože jsem přesvědčená o potřebnosti řemeslníků nejen jako personální ředitelka naší strojírenské firmy, která na šikovnosti řemeslníků stojí, ale také jako soukromá osoba, která občas potřebuje něco vyrobit, opravit, postavit…. Bez šikovných řemeslníků to prostě nejde.“

Ing. Hana Bartošová,
personální ředitelka UNEX Uničov

„SŠŽTS nabízí učební obory odpovídající našim požadavkům nedostatkových pracovních profesí a cítíme potenciál jak si vzájemně pomoci. Na spolupráci se školou oceňujeme především aktivitu, vstřícnost, pozitivní komunikaci a úsilí, jak více podpořit aktivitu učebních oborů vzhledem k zaměstnanosti v regionu.“

Ptali jsme se žáků

1. Proč sis vybral ke studiu obor na SŠŽTS?
2. Jsi spokojený s výběrem studijního oboru?

žáci

Jakub Polončík

zámečník

„Zámečník je žádaný obor a navíc získám svářecí průkaz za zvýhodněných podmínek.“

„S výběrem oboru jsem spokojený. Každý druhý týden máme praxi, já chodím do Miele v Uničově a jsem domluvený, že po ukončení studia nastoupím právě tam. Líbí se mi jejich firemní politika, firma má budoucnost, je moderní, pan ředitel chodí mezi zaměstnance, zajímá se o ně a je velmi vstřícný. Prostě obor zámečník můžu jen doporučit.“

žáci

Jan Verner

instalatér

„Instalatér mi přijde jako nejlepší řemeslo. Práce je všestranná, zajímavá, získám svařovací průkaz a vím, že když absolvuji tuto školu, nebudu patřit mezi nezaměstnané.“

„Jsem zde spokojený. Ve škole se mi líbí a na praxi máme skvělé mistry. Mám se od nich co učit.“

žáci

Jan Kotrys

strojní mechanik – zámečník

„Strojním mechanikem jsem chtěl být od malička, zajímají mě technické věci. Když jsem školu navštívil při dnech otevřených dveří, líbily se mi zámečnické dílny.“

„S výběrem oboru jsem spokojený. Letos jsem měl možnost vyjet do Německa na třítýdenní praxi. V Chemnitz jsem získal velké zkušenosti, rozhled, nové znalosti a všechno to můžu uplatnit i při práci tady. Chtěl bych tady ve škole získat ještě maturitní vysvědčení.“

žáci

Martina Strnadová

prodavačka

„Složitá rodinná situace mě i sestru přivedly k tomu, že jsme se rozhodly naučit se nějaké užitečné řemeslo. Díky tomu, že se vyučíme prodavačkami, se postavíme na vlastní nohy.“

„Ano, jsem spokojená, dosáhla jsem výrazných úspěchů ve svém studijním oboru, potkala fajn lidi. Praxe, kterou mám v Aldě je pro mě velmi příjemná a motivující.“