Pro uchazeče

    Pro rodiče

  Rekvalifikace

   Úřední deska

Hlavní zprávy

novoroční prání - vedení


Vyhodnocení dotazníků pro žáky prvních ročníků šk. roku 2019/2020
Pro zvětšení klikněte na daný obrázek!
Žáci si připomenuli sametovou revoluci

Žáci a učitelé Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk si společně se svými hosty v čele se senátorem Miroslavem Adámkem připravili k třicátému výročí sametové revoluce komponovaný program Svoboda.

Učitelé s žáky připravili program na téma svobody slova, tisku, shromažďování, cestování, osobní svobody, ekologické problémy včera a dnes byly námětem exkurze do bioplynové stanice v Rapotíně. S příspěvkem pro své spolužáky vystoupil člen Šumperského občanského klubu Radoslav Sturm, žák čtvrtého ročníku oboru mechanik strojů a zařízení. Radek prohlásil: „ Je nutné, abychom se my všichni zaměřili na kultivaci demokracie a kultivaci veřejné diskuse. Je nutné, aby se každý z nás jako občan angažoval ve jménu demokracie, ve jménu občanské společnosti.“

Na obvyklé rozmístění žáků kolem zdí s vtipem sobě vlastním zareagoval na přátelském setkání s žáky a pedagogy v tělocvičně školy senátor Mgr. Adámek: „Máte takovou svobodu, že nemusíte stát v životě u zdi, ale uprostřed. Můžete být uprostřed dění.“

Svoboda podnikání, svoboda jako veličina v nás, která nám stanoví vnitřní mantinely, práva a povinnosti občana, svoboda pohybu, to byla témata besed, které vedli hosté – pan Kostka (starosta města Hanušovice), paní Kašparová (Velkolosinské pralinky), pan Fojt (tesař, absolvent školy), pan Cakirpaloglu (kadeřník, absolvent školy), paní Slováková (Komfi), cestovatel Tomáš Vejmola a mladí právníci ze spolku Nugis Finem. Ekologickou problematiku s žáky řešil pan doc. Dr. Rulík z Palackého univerzity.

Den Svobody v jakékoliv její podobě měl vést nejen k tomu, aby si žáci připomněli sametovou revoluci, aby si připomněli třicet let od 17. listopadu 1989, ale abychom si všichni společně uvědomili, že svobodu, onu těkavou veličinu máme všichni v sobě, jen na nás záleží, zda budeme stát podél zdí, či se odvážíme svobodně vystoupit do popředí. Jen na nás záleží, zda pravda a láska zvítězí.

převzato ze Šumperský a Jesenický deník.cz


Autor: Mgr. Jonová (deník.cz)| Datum: 22. 11. 2019 | Více

Budoucí obráběči kovů získali zkušenosti v zahraničí

Obráběčí na zkušené

Šest žáků Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk se již potřetí zúčastnilo zahraniční odborné praxe na Slovensku realizované Nadačním fondem SŠŽTS Šumperk. Žáci byli na zkušené opět dva týdny a vrátili se s pozitivními pocity, a zároveň obohaceni o cenné zahraniční zkušenosti. Zjistili, že jsou plně schopni se uplatnit i v evropských firmách.

„Šest žáků třetího ročníku oboru obráběč kovů si vyzkoušelo práci ve firmě Volkswagen Slovakia v Martině, která vyrábí díly pro převodovky a podvozky do aut značek Volkswagen, Audi, Škoda, Seat i Porsche a která se s víc než 800 zaměstnanci řadí mezi největší zaměstnavatele v turčianském regionu,“ objasnil učitel Ing. Roman Hrivnák, který učně na odborné praxi doprovázel.

„Praxe ve Volkswagenu mě bavila, pracovali jsme na CNC strojích přímo ve výrobě, místní mistři nás nechali pracovat hned po zaškolení na svých zakázkách,“ přiblížil žák Tomáš Miškař.

„Práce našich žáků byla vzorná, ve firmě si je mistři chválili a mají zájem dále s naší školou spolupracovat, dokonce naše obráběče kovů uvítají v létě na brigádu. Naši žáci, kteří i v Šumperku vykonávají odborný výcvik ve firmách, měli možnost se seznámit se způsobem organizace práce a pracovními podmínkami v zahraniční firmě, a tím získali další cenné zkušenosti, které potvrzují i Europassy mobility. Navíc ještě ve volném čase poznávali přírodní krásy a historické památky Slovenska – navštívili Bešeňovou, prohlédli si hrad Strečno i Blatnicu, podnikli výšlap k Šutovskému a navštívili Gaderskou dolinu,“ dodal Hrivnák.

Závěrem lze zhodnotit, že se z této akce již stává tradice a v dalším roce se na účast můžou těšit další naši žáci oboru obráběč kovů.


převzato ze Šumperský REJ.cz


Autor: REJ.cz| Datum: 4. 11. 2019 | Více

Talent Olomouckého kraje

Talent Olomouckého kraje

Úkolem každé školy i školského zařízení je rozpoznat talent dítěte a všestranně jej podpořit. Mladí lidé se často obávají projevit své zájmy, své nadání. Obávají se zesměšnění ze strany spolužáků, nepochopení ze strany dospělých. Povinností školy je tedy nejen talenty vyhledávat, ale dosáhnout toho, že se stanou vzorem pro své vrstevníky.

Monika Moravanská, absolventka oboru prodavač, takovým vzorem je. V době svých studií získávala jedno prestižní ocenění za druhým. Pravidelně úspěšně reprezentovala Střední školu železniční, technickou a služeb, Šumperk v celostátní soutěži odborných znalostí a dovedností Prodavač. Školou, svými učiteli byla oceňována za příkladné chování, slušný a vstřícný vztah k zákazníkům. V dnešní době jsou v obchodních řetězcích prodavačské práce nahrazovány technikou a společnosti si umí spočítat, kolik pracovní síly ušetří, jak sníží náklady na mzdy. Ve vesnicích a menších městech plní však prodavačka i funkci sociální. Ve venkovských obchodech jsou stále zapotřebí lidé, kteří zákazníkům nejen pomohou s výběrem zboží, ale svou ochotou, vstřícností, slušností, zkrátka kladným vztahem k lidem jsou často jedinými zástupci a zprostředkovateli vnějšího světa. Na jedné straně směřuje naše společnost k co nejvyšší digitalizaci, na straně druhé podporujeme vše lidské – touhu vyniknout a pokoru k životu, spolupráci v týmu i prosazování individuálních schopností. Monika Moravanská, vítězka celorepublikového klání Prodavač, se neztratila mezi dvěma stovkami navržených žáků v soutěži Talent Olomouckého kraje. Nositeli titulu Talent Olomouckého kraje se stalo několik desítek mladých lidí základních, uměleckých a středních škol a mezi nimi to byli pouze tři zástupci odborných škol. Monika Moravanská, absolventka SŠŽTS Šumperk, byla v této oceněné skupině.

Poděkování za skvělou reprezentaci patří nejen Monice, ale i její paní učitelce odborného výcviku Aleně Jurkové a paní vedoucí střediska prodavačů Vilmě Johnové. Vzdělaných, empatických a pracovitých absolventů je opravdu potřeba.


převzato ze Šumperský REJ.cz


Autor: REJ.cz| Datum: 4. 11. 2019 | Více

Děti z mateřských škol budou opět poznávat řemesla

Během programu s časovou dotací 2,5 hodiny budou děti procházet čtyřmi stanovišti dle řemeslných oborů: kadeřník, prodavač, truhlář a stavitel. Vyzkouší si jednotlivé profese a hravou formou budou poznávat specifika jednotlivých řemesel včetně náplně práce.

Věříme, že se dětem bude program opět líbit. Navážeme na loňský rok, kdy se projektu zúčastnilo 280 dětí z 12 mateřských a 2 základních škol ze Šumperska a Zábřežska, jejichž odezvy byly velice pozitivní...

převzato ze Šumperský REJ.cz


Autor: REJ.cz| Datum: 9. 10. 2019 | VíceVíce na: AKTUALITY Akce

Kliknutím na název akce se zobrazí další info !

Mesíční plán Harmonogram akcí
DOPORUČUJEME
Rekvalifikace Kontakty-škola Dokumenty (Šo)
Stavitelství na zkoušku!
Více informací Zde!

Kontakty pro omlouvání žáku:
paní Hanáková | 731 916 097, 776 019 322, 583 320 111

Úřední hodiny studijního oddělení:
    po–pá   7:30-11:45 a 12:15-14:30

Úřední hodiny studijního oddělení:
    po–pá   7:30-11:45 a 12:15-14:30

SVE a ZpDVPP Doris Šumperk – nabídka kroužku a aktivit Zde!


Polytechnické vzdělávání žáků – video (TVM)


Projekt pro děti mateřských škol – video


Školáci soutěžili v Rapotíně v truhlářských dovednostech – video


Obory školy - video

Proč spolupracujete se žáky SŠŽTS Šumperk?

Mgr. Tomáš Potěšil,
generální ředitel FORTEX – AGS, a.s.

„Protože řemesla, která se v této škole učí, jsou v našem regionu velmi potřebná. Navíc vím, že obráběči, zámečníci, kteří absolvovali právě tuto školu, jsou díky výborným učitelům, díky sepětí školy s praxí, se zaměstnavateli, dobře připraveni pro svou profesi.“

Lucie Borovičková,
PR manager Billa

„V BILLE si uvědomujeme, jak je důležité podporovat vzdělávání budoucích profesionálů v obchodě. Víme, že investovaný čas se nám vrátí v podobě profesionálního personálu prodejen BILLA.“


Miroslav Janků
jednatel BSK Industrial

„V naší firmě potřebujeme kvalifikované mladé lidi, kteří budou mít zájem pracovat v oboru výrob nástrojů. To je jen jeden z mnoha důvodů, proč spolupracujeme s SŠŽTS a jejími studenty.“


Ing. Vladimír Mikulec,
majitel firmy Novatronic

„SŠŽTS podporuji, protože se jedná o nejvýznamnější vzdělávací zařízení v oborech, ve kterých naše firma zaměstnává největší počet dělníků a techniků. Dále také proto, že je škola vstřícná k potřebám naší firmy z hlediska zvýšených nároků na praktické dovednosti.“

Mgr. Lucie Novotná,
personální ředitelka Pars Nova a.s.

„Protože jsem přesvědčená o potřebnosti řemeslníků nejen jako personální ředitelka naší strojírenské firmy, která na šikovnosti řemeslníků stojí, ale také jako soukromá osoba, která občas potřebuje něco vyrobit, opravit, postavit…. Bez šikovných řemeslníků to prostě nejde.“

Ing. Hana Bartošová,
personální ředitelka UNEX Uničov

„SŠŽTS nabízí učební obory odpovídající našim požadavkům nedostatkových pracovních profesí a cítíme potenciál jak si vzájemně pomoci. Na spolupráci se školou oceňujeme především aktivitu, vstřícnost, pozitivní komunikaci a úsilí, jak více podpořit aktivitu učebních oborů vzhledem k zaměstnanosti v regionu.“

Ptali jsme se žáků

1. Proč sis vybral ke studiu obor na SŠŽTS?
2. Jsi spokojený s výběrem studijního oboru?

žáci

Jakub Polončík

zámečník

„Zámečník je žádaný obor a navíc získám svářecí průkaz za zvýhodněných podmínek.“

„S výběrem oboru jsem spokojený. Každý druhý týden máme praxi, já chodím do Miele v Uničově a jsem domluvený, že po ukončení studia nastoupím právě tam. Líbí se mi jejich firemní politika, firma má budoucnost, je moderní, pan ředitel chodí mezi zaměstnance, zajímá se o ně a je velmi vstřícný. Prostě obor zámečník můžu jen doporučit.“

žáci

Jan Verner

instalatér

„Instalatér mi přijde jako nejlepší řemeslo. Práce je všestranná, zajímavá, získám svařovací průkaz a vím, že když absolvuji tuto školu, nebudu patřit mezi nezaměstnané.“

„Jsem zde spokojený. Ve škole se mi líbí a na praxi máme skvělé mistry. Mám se od nich co učit.“

žáci

Jan Kotrys

strojní mechanik – zámečník

„Strojním mechanikem jsem chtěl být od malička, zajímají mě technické věci. Když jsem školu navštívil při dnech otevřených dveří, líbily se mi zámečnické dílny.“

„S výběrem oboru jsem spokojený. Letos jsem měl možnost vyjet do Německa na třítýdenní praxi. V Chemnitz jsem získal velké zkušenosti, rozhled, nové znalosti a všechno to můžu uplatnit i při práci tady. Chtěl bych tady ve škole získat ještě maturitní vysvědčení.“

žáci

Martina Strnadová

prodavačka

„Složitá rodinná situace mě i sestru přivedly k tomu, že jsme se rozhodly naučit se nějaké užitečné řemeslo. Díky tomu, že se vyučíme prodavačkami, se postavíme na vlastní nohy.“

„Ano, jsem spokojená, dosáhla jsem výrazných úspěchů ve svém studijním oboru, potkala fajn lidi. Praxe, kterou mám v Aldě je pro mě velmi příjemná a motivující.“