Pro uchazeče

Pro rodiče

Rekvalifikace

Úřední deska

Hlavní zprávy

Klikněte, prosím, na dokument (zvětšení a možnost využití odkazů)!

Sdělení ředitelky školy

Sdělení ředitelky školy 2         Sdělení ředitelky školy 3

Více na: AKTUALITY

Důležitá sdělení


SDĚLENÍ PRO ŽÁKY ŠKOLY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:
Ode dne 8.6.2020 bude žákům nižších ročníků (1. – 3.ročník u maturitních oborů, 1. ročník u tříletých oborů vzdělávání) umožněna účast na konzultacích v budově školy, a to s přihlédnutím k organizačním podmínkám školy. Kromě těchto konzultací bude i nadále probíhat distanční vzdělávání. Samozřejmě je možná i účast na individuálních konzultacích (na základě individuální domluvy mezi žákem a vyučujícím).
Rozpis konzultací pro jednotlivé třídy bude nejpozději dne 8.6.2020 umístěn na webu školy na hlavní stránce a bude třídními učiteli rozeslán žákům na vědomí.
Vstup do budovy v souvislosti s účastí na konzultacích je možný pouze s vyplněným čestným prohlášením (u nezletilých žáků podepsaným zákonným zástupcem) + sáček s náhradní rouškou.

                             


INFORMACE K HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ   

VYHLÁŠKA + METODIKA   Na základě opatření vlády bude škola od 17. 3. 2020 uzavřena. Učitelé praktikují distanční formu vzdělávání a s žáky se snaží být v kontaktu.
 

Na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020 vydaného Ministerstvem zdravotnictví jako správním úřadem příslušným podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude pro žáky školy s účinností ode dne 11.3.2020 až do odvolání SŠŽTS, Šumperk uzavřena.
Aktuální informace budou zveřejňovány na hlavní stránce webu školy.


Kritéria přijímacího řízení a informace k přijímacímu řízení          

Poslední aktuality

Vážení rodiče, milí budoucí žáci naší školy

08. duben, 2020

Koncem příštího týdne budou všem zájemcům o studium rozeslána registrační čísla. Nejpozději do 22. 4. 2020 bude uveřejněn seznam...

Čtěte více...

Nový školní řád

27. březen, 2020

S ohledem na epidemiologickou situaci...

Čtěte více...

Řemesla do škol!

11. březen, 2020

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk v letošním roce zorganizovala ve spolupráci se svými partnery dvě dvoukolové soutěže na podporu zájmu žáků základních škol o řemeslné obory...

Čtěte více...

Silový čtyřboj

10. březen, 2020

Ve středu 4. 3. 2020 se na Gymnáziu Šumperk uskutečnilo okresní kolo silového čtyřboje. Hoši poměřili síly v benchpressu, ve shybech, v trojskoku a ve visech na hrazdě...

Čtěte více...
INFO & NABÍDKY
Stavitelství na zkoušku!
Více informací Zde!
Kontakty pro omlouvání žáku:
paní Hanáková | 731 916 097, 776 019 322, 583 320 111

Úřední hodiny studijního oddělení:
    po–pá   7:30-11:45 a 12:15-14:30

Úřední hodiny studijního oddělení:
    po–pá   7:30-11:45 a 12:15-14:30

SVE a ZpDVPP Doris Šumperk – nabídka kroužku a aktivit Zde!

Měsíční plán Harmonogram akcí
DOPORUČUJEME
Fotogalerie Rekvalifikace Kontakty–škola

Proč spolupracujete se žáky SŠŽTS Šumperk?

Mgr. Tomáš Potěšil,
generální ředitel FORTEX – AGS, a.s.

„Protože řemesla, která se v této škole učí, jsou v našem regionu velmi potřebná. Navíc vím, že obráběči, zámečníci, kteří absolvovali právě tuto školu, jsou díky výborným učitelům, díky sepětí školy s praxí, se zaměstnavateli, dobře připraveni pro svou profesi.“

Lucie Borovičková,
PR manager Billa

„V BILLE si uvědomujeme, jak je důležité podporovat vzdělávání budoucích profesionálů v obchodě. Víme, že investovaný čas se nám vrátí v podobě profesionálního personálu prodejen BILLA.“


Miroslav Janků
jednatel BSK Industrial

„V naší firmě potřebujeme kvalifikované mladé lidi, kteří budou mít zájem pracovat v oboru výrob nástrojů. To je jen jeden z mnoha důvodů, proč spolupracujeme s SŠŽTS a jejími studenty.“


Ing. Vladimír Mikulec,
majitel firmy Novatronic

„SŠŽTS podporuji, protože se jedná o nejvýznamnější vzdělávací zařízení v oborech, ve kterých naše firma zaměstnává největší počet dělníků a techniků. Dále také proto, že je škola vstřícná k potřebám naší firmy z hlediska zvýšených nároků na praktické dovednosti.“

Mgr. Lucie Novotná,
personální ředitelka Pars Nova a.s.

„Protože jsem přesvědčená o potřebnosti řemeslníků nejen jako personální ředitelka naší strojírenské firmy, která na šikovnosti řemeslníků stojí, ale také jako soukromá osoba, která občas potřebuje něco vyrobit, opravit, postavit…. Bez šikovných řemeslníků to prostě nejde.“

Ing. Hana Bartošová,
personální ředitelka UNEX Uničov

„SŠŽTS nabízí učební obory odpovídající našim požadavkům nedostatkových pracovních profesí a cítíme potenciál jak si vzájemně pomoci. Na spolupráci se školou oceňujeme především aktivitu, vstřícnost, pozitivní komunikaci a úsilí, jak více podpořit aktivitu učebních oborů vzhledem k zaměstnanosti v regionu.“

Ptali jsme se žáků

1. Proč sis vybral ke studiu obor na SŠŽTS?
2. Jsi spokojený s výběrem studijního oboru?

žáci

Jakub Polončík

zámečník

„Zámečník je žádaný obor a navíc získám svářecí průkaz za zvýhodněných podmínek.“

„S výběrem oboru jsem spokojený. Každý druhý týden máme praxi, já chodím do Miele v Uničově a jsem domluvený, že po ukončení studia nastoupím právě tam. Líbí se mi jejich firemní politika, firma má budoucnost, je moderní, pan ředitel chodí mezi zaměstnance, zajímá se o ně a je velmi vstřícný. Prostě obor zámečník můžu jen doporučit.“

žáci

Jan Verner

instalatér

„Instalatér mi přijde jako nejlepší řemeslo. Práce je všestranná, zajímavá, získám svařovací průkaz a vím, že když absolvuji tuto školu, nebudu patřit mezi nezaměstnané.“

„Jsem zde spokojený. Ve škole se mi líbí a na praxi máme skvělé mistry. Mám se od nich co učit.“

žáci

Jan Kotrys

strojní mechanik – zámečník

„Strojním mechanikem jsem chtěl být od malička, zajímají mě technické věci. Když jsem školu navštívil při dnech otevřených dveří, líbily se mi zámečnické dílny.“

„S výběrem oboru jsem spokojený. Letos jsem měl možnost vyjet do Německa na třítýdenní praxi. V Chemnitz jsem získal velké zkušenosti, rozhled, nové znalosti a všechno to můžu uplatnit i při práci tady. Chtěl bych tady ve škole získat ještě maturitní vysvědčení.“

žáci

Martina Strnadová

prodavačka

„Složitá rodinná situace mě i sestru přivedly k tomu, že jsme se rozhodly naučit se nějaké užitečné řemeslo. Díky tomu, že se vyučíme prodavačkami, se postavíme na vlastní nohy.“

„Ano, jsem spokojená, dosáhla jsem výrazných úspěchů ve svém studijním oboru, potkala fajn lidi. Praxe, kterou mám v Aldě je pro mě velmi příjemná a motivující.“