Nové informace k PZ platné od 1. 4. 2020

Vážení rodiče, milí žáci.

Zákon č. 135/2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ve svém znění ze dne 25.3.2020 s účinností od 27.3.2020 uvádí:

  • § 2 odst. 2 Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti  osobní přítomnosti žáků na středních školách.
  • § 2 odst. 4 Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V části sedmé zákona č. 135/2020 je v závěrečné kapitole, která nese název Ustanovení společná a závěrečná, uvedeno:

  • § 51 Podrobnosti o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky včetně maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky vykonané náhradním způsobem a podrobnosti o pravidlech pro přijímací řízení stanoví ministerstvo vyhláškou.

Nový termín přijímací zkoušky bude na našich webových stránkách uveden po jeho zveřejnění na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Zákon v plném znění naleznete:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135 

Informace z MŠMT:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-amaturitni  
https://cermat.cz/ 

 

Irena Jonová
ředitelka školy

×