Úprava praktické maturitní zkoušky

Podoba a průběh praktické zkoušky z odborných předmětů u MZ 2020/2021:

Ředitelka střední školy rozhodla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších právních předpisů, o úpravě podoby a průběhu praktické maturitní zkoušky takto:

×