Stážisté z Indie a Indonésie

Dva studenti z Indonésie a jeden z Indie strávili třetí únorový týden na Střední škole železniční, technické a služeb v Šumperku. Přijeli sem v rámci vzdělávacího projektu Edison, jehož cílem je spojit mladé lidi odlišných kultur a národností, a umožnit jim seznámit se s tradicemi, zvyky, politickou, sociální, ekonomickou a kulturní situací v jiných zemích.

Wilda, Kennardo a Himanshu při výuce ve škole prezentovali svou zemi a debatovali se studenty na různá témata. Vše probíhalo v angličtině, což mělo u mnohých žáků výrazný vliv na potlačení ostychu z komunikace v cizím jazyce a přispělo k prohloubení konverzačních dovedností. Potvrzují to i ohlasy samotných žáků.

Lidka, jejíž rodina dívku z Indonésie na týden ubytovala u sebe doma, se na projekt Edison každoročně těší: „Ráda poznávám něco nového a ráda se přiučím zajímavým zvykům z odlišných kultur. Tento rok jsem měla to štěstí stát se hostitelkou Wildy. Naučila mě pár šikovných frází z bahasa indonéštiny a doufám, že i já jsem ji o něco obohatila.“

„Návštěva cizinců pro nás byla velice prospěšná a zajímavá. Působili velmi mile a byli přátelští. Pomohlo nám to hodně s komunikací v angličtině, dozvěděli jsme se mnoho informací o jednotlivých zemích. Byla to velmi dobrá zkušenost,“ hodnotí Kryštof a jeho spolužák Mirek přikyvuje: „Mohli jsme se spolu normálně bavit a naučili se i pár nových slovíček.“

Volný čas pak zahraniční studenti společně s učiteli a žáky školy trávili poznáváním Šumperka a jeho okolí, a sebe navzájem. Společně navštívili některá odloučená pracoviště odborného výcviku, kde si mohli vyzkoušet svou zručnost, prohlédli si historickou část města, expozici čarodějnických procesů v Geschaderově domě či muzeum ručního papíru ve Velkých Losinách. Své působení u nás zakončili workshopem s názvem Global Village s ochutnávkou tradičních jídel a ukázkou indonéských národních tanců.

„Projekt Edison probíhá na naší škole pravidelně každý rok a jsem přesvědčena, že týdenní pobyt anglicky mluvících cizinců poskytuje našim žákům nejen neformální procvičování povinného jazyka, ale především jim umožňuje vymanit se ze stereotypů, které často v sobě máme ve vztahu k cizincům, kteří přicházejí ze zemí mimo Evropu. Poznání života, kultury mladých lidí z jiných zemí je pro naše žáky všestranně přínosné,“ dodává ředitelka školy Mgr. Irena Jonová.

Přestože projekt EDISON, jenž je zaštiťován organizací AIESEC (www.aiesec.cz) skončil, věříme, že jeho poselství v našich myslích přetrvá.

×