Silový čtyřboj

Ve středu 4. 3. 2020 se na Gymnáziu Šumperk uskutečnilo okresní kolo silového čtyřboje. Hoši poměřili síly v benchpressu, ve shybech, v trojskoku a ve visech na hrazdě. Dívky soutěžily v sed lehu, ve šplhu, v trojskoku a v hodu míčem.

Žáci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků. Chlapecké družstvo obsadilo 2. místo a postup do krajského kola, dívčí družstvo obsadilo 5. místo. Reprezentovali nás Jiří Vostál, Jan Kvapil, Tomáš Jersák, Daniel Urban, Gabriela Šumberová, Tereza Tatoušková a Nikola Franková.

Děkuji všem za reprezentaci školy.

×