Řemesla do škol!

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk v letošním roce zorganizovala ve spolupráci se svými partnery dvě dvoukolové soutěže na podporu zájmu žáků základních škol o řemeslné obory. Soutěž Vůně dřeva už vloni mezi žáky osmých tříd základních škol zaznamenala velký ohlas. Letos v prvním kole účinkující vyráběli bedýnku, která může sloužit třeba jako květináč.

Následně se finalisté popasovali s výkresem i drobným dřevěným materiálem a slepili si schránku na mobil. Velmi záleželo na jejich přesném měření, lepení, vše muselo být vyvážené, do hladka obroušené. A ceny pro vítěze? Hoši byli nadšeni, protože sponzorská firma Miele technika, dlouholetý partner školy, předávala ceny pro chlapy - pokosová pila s pojezdem, stolní vrtačka, pokosová pila bez pojezdu.

Soutěž Můj dům – naše město propaguje stavební řemesla. Zájem o učební obory zedník, instalatér, tesař je mezi žáky základních škol a jejich rodiči dlouhodobě nízký. Celoročně se snažíme soutěžemi, exkurzemi, workshopy s odborníky, besedami s majiteli stavebních společností podpořit vztah k řemeslům našich stávajících žáků.

Finančně podporujeme možnost získání řidičského průkazu, instalatéři absolvují svařování plamenem a mají příležitost se dále vzdělávat v jednoletých oborech mechanik plynových zařízení a elektrikář. Během pěti let získají tak chlapci 3 výuční listy a odborné znalosti v oblastech voda – plyn – elektro.
Při vytváření koncepce soutěže Můj dům – moje město, která je určena pro děti ze sedmých tříd, jsme se nechali inspirovat Krajem Vysočina, který v minulosti, vytvořil se společností Teifoc, výrobcem stavebnic, obdobnou soutěž. Finálového kola se zúčastnilo 12 žáků ze čtyř regionálních škol a jsme velmi rádi, že díky soutěži se nám podařilo provázat naši školu s novými základními školami. Úkol byl velmi náročný.Účastníci soutěže stavěli podle výkresové dokumentace domy z hliněných cihliček, malty, osazovali okna, dveře, dřevěné štíty, slepovali drobné díly střešní krytiny.

Tři nejlepší stavitelé byli odměněni novými stavebnicemi Teifoc. Sponzor finálového kola olomoucká firma Gemo a. s. věnovala opět ceny pro dospělé řemeslníky – příklepová vrtačka se sadou vrtáků, bruska úhlová s řeznými kotouči. Vítěz soutěže zvedal s velkou námahou kufr s profesionálním nářadím – Gola sadu a jak prohlásil: „Právě takové nářadí jsem potřeboval, opravuji totiž motorku.“ Vyhledávat technické talenty na základních školách, povzbuzovat je v jejich zájmu o řemesla, posilovat jejich hrdost z dobře vykonané práce, to je i smyslem spolupráce Střední školy železniční, technické a služeb, regionálních firem a Okresní hospodářské komory v Šumperku.

převzato z Rej.cz

×