Informace pro přezkum společné části MZ - DT

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bude v procesu přezkoumání výsledků hodnocení zkoušek z didaktických testů (podle § 82 školského zákona) stejně jako v předchozích letech i v roce 2021 postupovat s největší možnou transparentností...

×