Maturitní zpravodaj – CERMAT informuje

CIZÍ JAZYKY

Společně s matematikou je cizí jazyk jedním ze dvou povinně volitelných
zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky. Žáci i v letošním
školním roce mohli volit mezi anglickým, francouzským, německým, ruským
a španělským jazykem. Na základě novely školského zákona se od letošního
školního roku zkouška z cizího jazyka koná ve společné části pouze formou
didaktického testu. Ten je hodnocen slovním hodnocením „uspěl(a)“ či „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti...

×