Maturitní zpravodaj – CERMAT informuje

MATEMATIKA A MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ

Zkouška z matematiky je již tradičně společně se zkouškou z cizího jazyka
povinně volitelným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

Od letošního školního roku je nově součástí společné části také nepovinná
zkouška matematika rozšiřující, která navazuje na dříve konanou výběrovou
zkoušku Matematika+...

×