Maturitní zpravodaj – CERMAT informuje

ČESKÝ JAZYK a literatura
Zkouška z českého jazyka a literatury je povinnou zkouškou společné části
maturitní zkoušky. Od letošního školního roku se dříve komplexní zkouška
skládající se ze tří dílčích zkoušek (didaktického testu, písemné práce a ústní
zkoušky) bude konat ve společné části pouze formou didaktického testu.

Zkouška bude hodnocena slovním hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“
s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, tedy bez uvedení známky...

×