HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
Všechny zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. V případě těchto zkoušek se maximálním dosažitelným počtem bodů rozumí součet dosažitelných bodů všech úloh didaktického
testu, které jsou do výsledku zkoušky započítány. Maximální dosažitelný počet bodů didaktického testu, hranice úspěšnosti testu i maximální dosažitelný počet bodů za jednotlivé úlohy testu jsou uvedeny v příslušném
testovém sešitě...

×