Opatření obecné povahy – změny v MZ 2021

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělávání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře nebo...

×