Rekvalifikace


Rekvalifikační kurzy – kontakty:
Mgr. Jiří Horsák, tel.:  +420 583 320 103, e-mail:  horsak[zavinač]sszts.cz
Nikola Ševčíková, tel.:  +420 732 269 399, e-mail:  sevcikova[zavinač]sszts.cz


Projekt porpora odb. vzdělávání právě probíhá.
Termíny kurzů svařování: 9. 1. – 7. 2. 2017 , 9. 1. – 8. 3. 2017.

Termín kurzu obsluha CNC obráběcích strojů 30. 1. – 21. 3. 2017.
Objednávky kurzů viz. kontakty.Profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací


Nabízíme zkoušky profesních kvalifikací dle národní soustavy kvalifikací a zákona 179/2006 Sb.


OBRÁBĚČ KOVŮ 23-56-H/01

 • Obsluha CNC obráběcích strojů 23-026-H
 • Soustružení kovových materiálů 23-022-H
 • Frézování kovových materiálů 23-023-H
 • Broušení kovových materiálů 23-024-H
 • Vrtání kovových materiálů 23-025-H
 • Základní kovo obráběčské práce 23-021-E


STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/01

 • Opravář strojů a zařízení 23-001-H
 • Montér ocelových konstrukcí 23-002-H
 • Zámečník 23-003-H
 • Základní kurzy svařování

V případě, že účastník složí zkoušku neúspěšně, musí si další zkoušku dokoupit.


SPECIALISTA MALOOBCHODU 66-51-H/01

 • Pokladní 66-001-H
 • Skladník 66-002-H
 • Prodavač 66-003-H
 • Manažer prodeje 66-004-H
 • Evidence zásob a materiálu 66-006-H
 • Manipulace se zbožím a materiálem 66-006-H


TRUHLÁŘ 33-56-H/01

 • Truhlář nábytkář 33-001-H
 • Stavební truhlář 33-002-H


V rámci ostatních oborů vzdělání vyučovaných na naší škole jsme zrealizovali kurzy:

 • tesařské a truhlářské práce
 • zámečnické práce
 • obrábění kovů a obsluha CNC obráběcích strojů
 • prodavačské práce
 • specialista maloobchodu – prodavač - pokladní

Základní kurzy svařování

ZK 111 1.1 svařování obalenou elektrodou
ZK 135 1.1 obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG)
ZK 311 1.1 svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
ZK 141 8 obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG) - nerez
ZK 141 23 obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG) - hliník
Plasty
    –  ZK pro cizí ZK 15   
    –  ZK pro cizí ZK 15 + 16   
    –  pro žáky   
    –  EWP 1 metoda   
Pájení mědi
    –  žáci   
    –  cizí   
    –  dle EN13585   
Řezání kyslíkem
    –  cizí   
Stehování plamenem
    –  cizí   
Poskytujeme školení a přezkoušení svářečů – leták.
Školení a přezkoušení svářečů probíhá:   úterý - sudý týden v 8,00 hod nebo v 14,00hod.
Na přezkoušení je nutné se předem objednat - viz. přiložený leták

Kurzy a zkoušky v rámci evropských norem (úřední zkoušky)

EN 287-1 111 svařování obalenou elektrodou
    –  trubka silná   
    –  trubka slabá   
    –  plechy silné   
    –  plechy slabé   
EN 287-1 135 svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
    –  trubka silná   
    –  trubka slabá   
    –  plechy silné 14,0   
    –  plechy silné 10,0   
    –  plechy slabé   
EN 287-1 311 svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
    –  trubka silná   
    –  trubka slabá   
    –  plechy silné   
    –  plechy slabé   
EN 287-1 141 TIG/WIG svařování
    –  trubka malá   
ČSN EN ISO 9606 141
    –  plech hliník   

Zaškolený pracovník

 • Zaškolení pro ruční stehování kyslíko-acetylenovým plamenem ZP 311-1
 • Zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem ZP 311-2
 • Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou ZP 111
 • Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem v ochraně aktivního plynu tavící se elektrodou ZP 135
 • Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem o chraně netečného plynu netavící se elektrodou ZP 141

Související dokumenty

Název dokumentu Soubor ke stažení
Přehled kurzů uskutečněných v roce 2016       iona-pdf
Přehled kurzů uskutečněných v roce 2015       iona-pdf

Ceník je na dotaz u p. Ševčíkové ( +420 732 269 399, e-mail: sevcikova[zavinač]sszts.cz)

V případě, že účastník vykoná zkoušku neúspěšně - musí si jednotlivé zkoušky dokoupit.

Opravná zkouška teorie:   547 Kč
Opravná zkouška z praxe + komisař:   1 235 Kč
Možnost dokoupení hodin na procvičování:   141 Kč/hod


Statistika úspěšnosti absolventů rekvalifikačních kurzů

Statistika úspěšnosti absolventů rekvalifikačních kurzů organizovaných úřadem práce na naší škole v období od roku 2010 do roku 2013. Z 216 absolventů rekvalifikačních kurzů úřadu práce jich 175 získalo práci v oboru, pro který se rekvalifikovali.


Počet účastníků Úspěšní
(počet/procenta)
Neúspěšní
(počet/procenta)
216 175/81 % 41/19 %