Termíny pedagogických radTermíny pedagogických rad ve školním roce 2016/2017:

15. listopad 2016      na obou budovách

 24. ledna 2017     na obou budovách

  5. duben 2017      na obou budovách

    26. duben 2017      pro OB4, NA4, SZS4

  30. květen 2017      pro 3. ročníky (OU)

            20. červen 2017      pro všechny ostatní ročníky