Informace o systému BakalářiPro elektronickou žákovskou knížku je použit systém Bakaláři. Každý žák má své uživatelské jméno a heslo. Součástí systému jsou:

  1. Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www.
  2. Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
  3. Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
  4. Průběžná docházka- napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
  5. Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
  6. Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
  7. Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
  8. Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
  9. Plán akcí - kalendář a seznam plánovaných akcí školy.
  10. Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).


Systém Bakaláři