Úřední deska – základní právní předpisy

Název dokumentu Soubor ke stažení
Kolektivní smlouva 2019
Pokyn ředitelky č. 13 – udělování a ukládání výchovných opatření
Plán práce na šk.rok 2018–2019
Školní řád
Organizační řád (od 8. 10. 2018)
Příloha č. 1 organizačního řádu - obory vzdělání
Provozní řád (od 1. 9. 2018)
Organizační schéma
Zřizovací listina – plné znění (k 3. 5. 2018)
Zřizovací listina – plné znění (2018)
Strategický plán školy (2016–2019)
SPS certifikát