Podmínky přijímacího řízení

Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk, rozhodla o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení s následujícími kritérii:

  • 3. kolo PŘ - obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou     
  • 3. kolo PŘ - obory vzdělání zakončené výučním listem     

 

STRUKTURA OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019:     PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2018/2019

|
|
OBECNÉ INFORMACE

Kritéria PŘ pro 4-leté obory vzdělávání ukončené MZ

Kritéria PŘ pro 3-leté obory vzdělávání ukončené ZZ

Kritéria PŘ pro 2-leté nástavbové obory vzdělávání ukončené MZ

Kritéria PŘ pro 1-leté obory vzdělávání ukončené ZZ

 

Termíny a časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky:     

 
 
Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání
Přihláška ke vzdělávání na SŠ – denní
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové
Přihláška ke vzdělávání – jednoleté kombinované studium
VZOR vyplněné přihlášky
Pozn: Všechny náležitosti přihlášky ke vzdělávání jsou uvedeny v §1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – viz. ke stažení níže.

Pro uchazeče o vzdělávání - specifikace požadavků k jednotné zkoušce: