Podmínky přijímacího řízení


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ V ROCE 2017


Struktura oborů ve školním roce 2017/2018:


Informace z přijímacích zkoušek

Kliknutím na text se otevře daný dokument!PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2017/2018

|
|
OBECNÉ INFORMACE

Kritéria PŘ pro 4-leté obory vzdělávání ukončené MZ

Kritéria PŘ pro 3-leté obory vzdělávání ukončené ZZ

Kritéria PŘ pro 2-leté nástavbové obory vzdělávání ukončené MZ

Kritéria PŘ pro 1-leté obory vzdělávání ukončené ZZ

 
 
Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání
Přihláška ke vzdělávání na SŠ – denní
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové
Přihláška ke vzdělávání – jednoleté kombinované studium
VZOR vyplněné přihlášky


Doplňující informace k podávání přihlášek na SŠ:
  • přihlášku je nutné vyplnit na novém tiskopisu (formulář ke stažení),
  • přihlášku odevzdat ředitelce školy nejpozději do 1. března 2017 (vyřizuje studijní odd. - budova na Gen. Krátkého 30),
  • přihláškou ke vzdělávání se uchazeč zároveň přihlašuje ke konání jednotné přijímací zkoušky (pouze u oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou),
  • součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání - splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání),
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče s SVP,
  • pro cizince - žádost o prominutí zkoušky z CJL.
Pozn: Všechny náležitosti přihlášky ke vzdělávání jsou uvedeny v §1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – viz. ke stažení níže.

Pro uchazeče o vzdělávání - specifikace požadavků k jednotné zkoušce: