Podmínky přijímacího řízení

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 BUDOU ZVEŘEJNĚNA NEJPOZDĚJI DO 31. 1. 2020.

 
 
INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2019/2020             
       
Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání
Přihláška ke vzdělávání na SŠ – denní
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové
Přihláška ke vzdělávání – jednoleté kombinované studium
VZOR vyplněné přihlášky
Pozn: Všechny náležitosti přihlášky ke vzdělávání jsou uvedeny v §1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – viz. ke stažení níže.

Pro uchazeče o vzdělávání - specifikace požadavků k jednotné zkoušce: