NF – Informace pro rodiče

Budou použité zejména na úplné nebo částečné financování:
– doplňkových vzdělávacích aktivit žáků (např. exkurze);
– kulturních, sportovních a volnočasových akcí pro žáky (např. soutěže, divadlo);
– osvětových přednášek a aktivit spojených s prevencí (negativní vlivy);
– pořízení drobného majetku – rozšíření vybavenosti učeben;
– různých stipendií a odměn žáků;
– výměnných akcí, zahraničních pobytů.
   
Bude průběžně zveřejňován v části „Podporované akce“ v rozbalovacím seznamu „Nadační fond“ umístěném na hlavní liště webu školy.
   
Bankovní spojení
115-1178820297/0100, KB, a.s. Šumperk
   
Příspěvky
Příspěvek za žáka ve výši 250,--Kč zasílejte pod variabilním symbolem 8888, do poznámky pro příjemce uveďte příjmení a jméno žáka, případně zašlete avízo o platbě pro identifikaci na e-mail kontaktní osoby.
   
Příspěvky
Příspěvek za žáka ve výši 250,- Kč formou hotovostní platby se odevzdává třídním učitelům, kteří příjem zaevidují na předepsaném formuláři s podpisem daného žáka. Celkovou částku za celou třídu následně odevzdávají ekonomovi nadačního fondu.
   
KONTAKTNÍ OSOBY
Ekonom – Petr Nedělník, nedelnik@sszts.cz , 583 320 135
Předseda správní rady - Marie Neduchalová, neduchalova@sszts.cz , 583 320 138