NF – Dokumenty

NÁZEV DOKUMENTU SOUBOR KE STAŽENÍ
Výroční zpráva NF 2018 včetně účetní závěrky
Výroční zpráva NF 2017 včetně účetní závěrky
Výroční zpráva NF 2016 včetně účetní závěrky
Stipendijní řád
Věcný dar na stužkovací ples - vzor smlouvy
Rozvaha NF 2015
Schvaleni UZ 2015
Statut Nadacniho fondu SSZTS Sumperk
Vykaz zisku a ztraty NF 2015
Vyrocni zprava NF 2015
Zprava revizora NF 2015
Rozpočet NF na 2015-2016
Výpis z nadačního rejstříku