NF – Dokumenty

NÁZEV DOKUMENTU SOUBOR KE STAŽENÍ
Stipendijní řád
Věcný dar na stužkovací ples - vzor smlouvy
Rozvaha NF 2015
Schvaleni UZ 2015
Statut Nadacniho fondu SSZTS Sumperk
Vykaz zisku a ztraty NF 2015
Vyrocni zprava NF 2015
Zprava revizora NF 2015
Rozpočet NF na 2015-2016
Výpis z nadačního rejstříku