Pokyny, termíny maturit...

TERMÍNY KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2019     


Přihlášku k maturitní zkoušce podávají žáci nejpozději do 3. prosince 2018 pro jarní zkušební období roku 2019 a nejpozději do 25. června 2019 pro podzimní zkušební období roku 2019 ředitelce školy (vyřizuje studijní odd., Ing. M. Kósová).

PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – JARO 2019     
Důležité dokumenty

NÁZEV FORMULÁŘE SOUBOR KE STAŽENÍ
Seznam povinných a nepovinných předmětů profilové části MZ 2019
Český jazyk a literatura – seznam literárních děl k MZ 2019
Formulář – žákovský seznam literárních děl
Anglický jazyk – témata pro zpracování školních zkušebních úloh
Německý jazyk – témata pro zpracování školních zkušebních úloh
Ekonomika – témata k profilové části maturitní zkoušky (Obchodník)
Ekonomika – témata k profilové části maturitní zkoušky (Podnikání)
Management (Podnikání) – témata k profilové části maturitní zkoušky
Obchodní provoz (Obchodník) – témata k profilové části maturitní zkoušky
Právní výchova (Podnikání) – témata k profilové části maturitní zkoušky
Stavební konstrukce (Stavebnictví) – témata k profilové části maturitní zkoušky
Stavební obnova – témata k profilové části maturitní zkoušky
Stavba a provoz strojů (SEZ) – témata k profilové části maturitní zkoušky
Strojírenská technologie – témata k profilové části maturitní zkoušky
Technologie – témata k profilové části MZ (Mechanik strojů a zařízení)
Technologie montáží a oprav – témata k profilové části MZ (Mechanik strojů a zařízení)
Technologie – témata k profilové části MZ (Nábytkářská a dřev. výroba)
Konstrukce – témata k profilové části MZ (Nábytkářská a dřev. výroba)
Účetnictví (Obchodník) – témata k profilové části maturitní zkoušky
Účetnictví (Podnikání) – témata k profilové části maturitní zkoušky
Zbožíznalství – témata k profilové části maturitní zkoušky
Praktická část – témata k profilové části maturitní zkoušky (SEZ)
Téma k Praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů (Mechanik strojů a zařízení)
Téma k Praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů (Nábytkářská a dřev. výroba)
Téma k Praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů (Obchodník)
Téma k Praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů (Podnikání)
Kritériá hodnocení profilové části MZ – Mechanik strojů a zařízení (jaro 2019)
Kritériá hodnocení profilové části MZ – Nábytkářská a dřevařská výroba (jaro 2019)
Kritériá hodnocení profilové části MZ – OBCHODNÍK (jaro 2019)
Kritériá hodnocení profilové části MZ – PODNIKÁNÍ (jaro 2019)
Kritériá hodnocení profilové části MZ – STAVITELSTVÍ (jaro 2019)
Kritériá hodnocení profilové části MZ – Strojírenská a elektrotechn. zařízení (jaro 2019)

Misíení plán Harmonogram akcí
DOPORUEUJEME
Rekvalifikace Kontakty-škola Dokumenty

DOBRÁ VYHLÍDKA ŠUMPERK

Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka Šumperk poskytuje podporu, pomoc, poradenství i terapii

STAVAŘI HLEDAJÍ PRACOVNÍ MÍSTA

Získat sociálního partnera ze strany zaměstnavatelů v oblasti stavebnictví není vůbec jednoduchá věc!

PARTNERSKÁ ŠKOLA JA CZECH

SVČ A ZPDVPP DORIS ŠUMPERK (leták)

– nabídka kroužků a aktivit

INFO & NABÍDKY

– důležité informace pro rodiče, žáky;
– aktuální dění a nabídky...