Kontakty – třídní učitelé

Budova Gen. Krátkého 30;       Bulharská 8, 787 01 Šumperk
Jméno Třídní učitel / zastupující tř. učitel E-mail
1. ročník
SM 1. Mgr. GAVANDA Ivan / Ing. REKŠÁK Jan gavanda[zavináč]sszts.cz
OK 1. Ing. MATUŠKOVÁ Iveta / Mgr. DRÁBKOVÁ Jana matuskova[zavináč]sszts.cz
TR 1. Ing. EVJÁKOVÁ Dagmar / Ing. STRAKA Radomír evjakova[zavináč]sszts.cz
E 1. Mgr. KUBELKOVÁ Hana / Ing. HOLUBEC David kubelkova[zavináč]sszts.cz
KD 1. Mgr. RUL͊KOVÁ Andrea / Mgr. Ing. FIALOVÁ Libuše ruliskova[zavináč]sszts.cz
PA 1. Ing. KRÁLOVÁ Zdenka / Mgr. RUL͊KOVÁ Andrea kralova[zavináč]sszts.cz
IZT 1. Ing. MAIXNEROVÁ Marcela / Ing. HRDLIČKOVÁ Eva maixnerova[zavináč]sszts.cz
MS 1. Ing. REKŠÁK Jan / Mgr. PREGETOVÁ Marie reksak[zavináč]sszts.cz
ST 1. Mgr. PŘIKRYLOVÁ Ivana / Ing. MATUŠKOVÁ Iveta prikrylova[zavináč]sszts.cz
EJ. Ing. ZNOJ Milan / Mgr. ŠON Roman znoj[zavináč]sszts.cz
2. ročník
SM 2. Ing. ČÍPA Jakub / Ing. REKŠÁK Jan cipa[zavináč]sszts.cz
OKA 2. Ing. HRIVNÁK Roman / Mgr. JAKOUBEK Petr hrivnak[zavináč]sszts.cz
OKB 2. Ing. JÍLEK Karel / Ing. HRIVNÁK Roman jilek[zavináč]sszts.cz
TR 2. Mgr. JAKOUBEK Petr / Ing. ČÍPA Jakub jakoubek[zavináč]sszts.cz
E 2. (sk. EZ) Mgr. ŠON Roman / Mgr. WINKLER Radek son[zavináč]sszts.cz
KD 2. Mgr. JÁNĚ Kateřina / Ing. ŠÍMOVÁ Táňa jane[zavináč]sszts.cz
PA 2. (sk. OS) Ing. BROKEŠOVÁ Hana / Ing. EVJÁKOVÁ Dagmar brokesova[zavináč]sszts.cz
IZT 2. (sk. Z, T) Ing. GRULICHOVÁ Jitka / Ing. MAIXNEROVÁ Marcela grulichova[zavináč]sszts.cz
MS 2. (sk. OB) Mgr. DRÁBKOVÁ Jana / Mgr. MRÁZKOVÁ Kamila drabkovaj[zavináč]sszts.cz
ST 2. Ing. HECL Břetislav / Ing. LUBINA Robert hecl[zavináč]sszts.cz
3. ročník
SM 2. (sk. OK, EZ) Mgr. WINKLER Radek / Mgr. GAVANDA Ivan winkler[zavináč]sszts.cz
KA 3. Mgr. PREGETOVÁ Marie DiS. / Ing. HRIVNÁK Roman pregetova[zavináč]sszts.cz
TA 3. (sk. E) Ing. HOLUBEC David / Ing. STRAKA Radomír holubec[zavináč]sszts.cz
KD 3. Ing. ŠÍMOVÁ Táňa / Mgr. JÁNĚ Kateřina simova[zavináč]sszts.cz
PA 2. (sk. OS) Ing. Mgr. FIALOVÁ Libuše / Ing. DRÁPALOVÁ Dagmar fialova[zavináč]sszts.cz
IMZ 3. Ing. VÁGNEROVÁ Dagmar / Ing. GRULICHOVÁ Jitka vagnerova[zavináč]sszts.cz
MS 3. (sk. S) Ing. LUBINA Robert / Ing. JÍLEK Karel lubina[zavináč]sszts.cz
4. ročník
OB 4. (sk. NV) Mgr. HOLINKOVÁ Marie / Ing. VOJTEK Michal holinkova[zavináč]sszts.cz
MS 4. Mgr. MRÁZKOVÁ Kamila / Mgr. DRÁBKOVÁ Alena mrazkova[zavináč]sszts.cz
SZS 4. (sk. S) Ing. HRDLIČKOVÁ Eva / Mgr. PŘIKRYLOVÁ Ivana hrdlickova[zavináč]sszts.cz
NA 1. Ing. DRÁPALOVÁ Dagmar / Ing. MARTIŃÁKOVÁ Zdeňka darpalova[zavináč]sszts.cz
NA 2. Mgr. KUČEROVÁ Lada DiS. / Ing. MARTIŃÁKOVÁ Zdeňka kucerova[zavináč]sszts.cz