Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Holinková Marie, tel.: +420 583 320 106, +420 725 055 824, +420 583 320 111 e-mail: holinkova[zavinač]sszts.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 228
sudý týden: po 11:30–12:15, čt 10:40–11:25
lichý týden: po 9:50-10:35, st 12:45–13:30
Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.
Schránka důvěry v prostoru šaten v přízemí.
Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 309 (tel. +420 583 320 175, +420 725 055 824, +420 583 320 111)
sudý týden: st 8:00–9:00
lichý týden: út 8:00–9:00
Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.
Schránka důvěry v prostoru studovny ve druhém patře.

Školní metodik prevence, Školní kariérový poradce

Ing. Michal Vojtek, tel.: +420 583 320 107, +420 775 436 134 e-mail: vojtek[zavinač]sszts.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 227
sudý týden: út 8:50–9:35
lichý týden: st 10:40-11:25
Podle potřeby kdykoliv po předchozí domluvě.
Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 506 (tel.: +420 583 320 174, +420 775 436 134)
sudý týden: čt 10:40-11:25
lichý týden: út 11:30-12:15
Podle potřeby kdykoliv po předchozí domluvě.

Školní speciální pedagog

Mgr. Jana Táborská, tel.: +420 603 106 881, +420 583 320 128 e-mail: taborska[zavinač]sszts.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 104
sudý týden: po, st, pá, pá 8:00-12:00
lichý týden: po, út, st, pá 8:00-12:00
Konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě
Konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě
Další po předchozí domluvě.
Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 506 (tel.: +420 583 320 174, +420 603 106 881)
sudý týden: ůt, čt 8:00-12:00
lichý týden: čt 8:00-12:00
Konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě
Konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě
Další po předchozí domluvě.

NÁZEV DOKUMENTU SOUBOR KE STAŽENÍ
Plán poradenských služeb
Strategie předcházení školní neúspěšnosti (2019-2020)
Plán akcí primární prevence v rámci školy
Preventivní program školy
SOUHRNNÁ ZPRÁVA – Identifikace rizikových oblastí u dospívajících
SOUHRNNÁ ZPRÁVA – Klima tříd
Vyhodnocení dotaznik. šetření – 1. ročníky
Plán akcí primární prevence v rámci školy
Program proti šikanování 2014-2015