Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Holinková Marie, tel.: +420 583 320 106, +420 725 055 824, +420 583 320 111 e-mail: holinkova[zavinač]sszts.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 228
sudý týden: po 9:35–11:00
lichý týden: po 10:40-12:10, čt 10:40–11:25
Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.
Schránka důvěry v prostoru šaten v přízemí.
Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 309 (tel. +420 583 320 175, +420 725 055 824, +420 583 320 111)
sudý týden: st 8:00–9:00
lichý týden: st 8:00–9:35
Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.
Schránka důvěry v prostoru studovny ve druhém patře.

Školní metodik prevence, Školní kariérový poradce

Ing. Michal Vojtek, tel.: +420 583 320 107, +420 775 436 134 e-mail: vojtek[zavinač]sszts.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 227
sudý týden: čt 10:40–12:15
lichý týden: čt 9:50-11:25
Podle potřeby kdykoliv po předchozí domluvě.
Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 506 (tel.: +420 583 320 174, +420 775 436 134)
sudý týden: st 10:40-12:15
lichý týden: út 8:50-10:35
Podle potřeby kdykoliv po předchozí domluvě.

Školní speciální pedagog

Mgr. Jana Táborská, tel.: +420 603 106 881, +420 583 320 128 e-mail: taborska[zavinač]sszts.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Gen. Krátkého 30, místnost č. 104
sudý týden: po, út, st, pá 8:00-12:00
lichý týden: po, st, pá 8:00-12:00
Konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě
Konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě
Další po předchozí domluvě.
Konzultační hodiny v budově na ulici Bulharská 8, místnost č. 506 (tel.: +420 583 320 174, +420 603 106 881)
sudý týden: čt 8:00-12:00
lichý týden: út 8:00-12:00, čt 8:00-12:00
Konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě
Konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě
Další po předchozí domluvě.

NÁZEV DOKUMENTU SOUBOR KE STAŽENÍ
Plán poradenských služeb
Plán akcí primární prevence v rámci školy
Preventivní program školy
Strategie předcházení školní neúspěšnosti (2017-2018)
SOUHRNNÁ ZPRÁVA – Identifikace rizikových oblastí u dospívajících
SOUHRNNÁ ZPRÁVA – Klima tříd
Vyhodnocení dotaznik. šetření – 1. ročníky
Plán akcí primární prevence v rámci školy
Program proti šikanování 2014-2015