Materiály pro výuku

Nabídka volitelných předmětů pro šk. rok 2018–19:

pro 2. a 3. ročníky:

NÁZEV VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU SOUBOR KE STAŽENÍ
Prezentační a komunikační dovednosti
Základy programování
Počítačová vizualizace staveb
Modelování a vizualizace
Praktická elektrotechnika

pro 4. ročníky:

NÁZEV VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU SOUBOR KE STAŽENÍ
Konstrukční a technologická cvičení
Rozpočtování staveb
Cvičení z ANJ
Cvičení z matematiky

Nabídka nepovinných předmětů pro šk. rok 2018–19:

NÁZEV NEPOVINNÉHO PŘEDMĚTU SOUBOR KE STAŽENÍ
Seminář z cizího jazyka
Seminář z matematiky

Formuláře pro výuku

NÁZEV FORMULÁŘE SOUBOR KE STAŽENÍ
Kusovník včetně rozměrů přířezů
Kusovník včetně výpočtu spotřeby a hrubých rozměrů
Kusovník
Kusovník včetně výpočtu spotřeby materiálu
THN - spotřeby materiálů
THN - přímé materiály

Digitální učební materiály

NÁZEV MATERIÁLU SOUBOR KE STAŽENÍ
ELEKTRONICKÁ UČEBNICE: Zpracování kovů, dřeva,
stavební výroba (on-line)
Učebnice ODK – 1. část
Učebnice ODK – 2. část
Učebnice ODK – 3. část
MATERÁLY I.
MATERÁLY II.