Environmentální výchova na SŠŽTS Šumperk

PLÁN ČINNOSTI EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020     


Environmentální výchova na SŠŽTS Šumperk

U žáků učňovských tříd je Environmentální tematika zasazena do předmětu BCHE (Biologicko – chemické vzdělávání a Ekologie) a obsah tematiky je podobný jako u studijních oborů, jen v menším rozsahu (1 hodina týdně).

Kromě výuky v těchto předmětech zařazujeme tematiku ochrany životního prostředí do běžného každodenního života školy, probíhá sběr vršků z PET lahví, třídíme plasty i papír, pořádáme přednášky o zdravé výživě, o třídění odpadů, naši žáci se účastní organizace Dne Země ve městě, pořádáme sbírku nefunkčních mobilů pro ZOO Olomouc (podpora afrických rezervací na ochranu před pytláky).

Na chodbách školy máme dvě nástěnky a jsou zde umístěny sběrné krabice na vršky spolu s plakátky, které vyrobili žáci a které vysvětlují důvody sbírky.Fotodokumentace:
Lukášek
Sbíráme vršky pro Lukáška...
Lukášek
Sbíráme vršky pro Lukáška...
Třídime plasty
A třídíme plasty...
Třídime papír
Sběr papíru – zatím jen ekologicky do staré krabice...
Informace
Nástěnky na chodbách informují...
Informace
Nástěnky na chodbách informují...
Fotografie z ENV kurzu – březen 2016:
Kurzy EVVO
Kurzy EVVO
Kurzy EVVO
Kurzy EVVO
Kurzy EVVO Kurzy EVVO Kurzy EVVO Kurzy EVVO
Kurzy EVVO Kurzy EVVO Kurzy EVVO Kurzy EVVO
Kurzy EVVO Kurzy EVVO Kurzy EVVO Kurzy EVVO
Kurzy EVVO Kurzy EVVO Kurzy EVVO Kurzy EVVO

koordinátor EVVO
Mgr. Hana Kubelková